Ký bản thỉnh nguyện.Tiếng nói của bạn rất quan trọng!

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại & Fax:

  • Tel:  +1 (718) 888-9552
  • Fax: +1 (718) 886-1197


Thời gian làm việc:

Thứ Hai – Chủ Nhật 9:00 sáng ~ 6:00 chiều(Múi giờ Miền Đông Hoa Kỳ)


Địa chỉ:

40-46 Main Street, Suite 201 Flushing, NY 11354