Благодарим Ви!

Вие сте № 4331893

Ние вярваме, че Китайската комунистическа партия е номер 1 заплаха за човечеството. Вашите дарения ще ни помогнат да продължим нашата работа на Движението за край на ККП. За да спасим близките си от повече трагедии като COVID-19 (Вирусът на ККП), и за един по-добър свят без повече комунизъм, моля, помогнете ни да направим промяната!

Дарение с Чек

Глобалният сервизен център за напускане на китайската комунистическа партия (известен още като Център Tuidang), е 501(c)(3) организация с нестопанска цел, регистрирана в САЩ през юни 2005 г.

Благодарни сме да приемаме дарения както онлайн, така и чрез чек. Това ще ни помогне да достигнем до хиляди.

Моля, изпратете чекове на:

The Tuidang Center
4046 Main Street, Suite 201
Flushing, NY 11354.

Свържете се с нас (вижте долната част на страницата) за получаване на хартиен носител, ако дарите с чек. Моля, пазете разписката си за целите на данъчно облекчение.