Помогнете ни.Да направим промяна!

Подкрепете ни

Вашата подкрепа е много важна за нас

ДАРЕНИЕ

Ние разчитаме на дарения и доброволци, за да продължим работата си. Глобалният Сервизен Център за Оттегляне от Китайската комунистическа партия (известен още като Туейдан Център), е a 501(c)(3) неправителствена организация, регистрирана в САЩ през юни 2005 г.

Дарение чрез чек

Еднакво сме благодарни да получаваме подкрепа както онлайн, така и чрез чекове. Това ще ни помогне да достигнем хиляди хора.

Моля, изрпащайте чековете на:

The Tuidang Center
4046 Main Street, Suite 201
Flushing, NY 11354.

Свържете се с нас (вижте долната част на страницата) за получаване на обратна разписка, ако дарите с чек. Моля, пазете разписката си за целите на данъчните облекчения.

Amazon Smile

Можете също така да ни подкрепите, като изберете Глобален Сервизен Център за напускане на Китайската комунистическа партия, избирайки своята благотворителна инициатива, когато пазарувате в Amazon Smile.