Hãy giúp chúng tôi.Tạo nên sự khác biệt!

Hỗ trợ chúng tôi

Sự hỗ trợ của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi

QUYÊN GÓP

Chúng tôi dựa vào các khoản quyên góp và các tình nguyện viên để duy trì công việc của chúng tôi. Trung tâm Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu (cũng được gọi là Trung tâm Thoái Đảng), là một tổ chức phi lợi nhuận đăng ký theo mục 501(c)(3) của Hoa Kỳ vào tháng Sáu 2005.

Quyên góp bằng Séc

Chúng tôi biết ơn khi nhận được quyên góp bằng chuyển khoản hoặc bằng séc. Điều này sẽ cho phép chúng tôi tiếp cận đến hàng nghìn người khác nữa.

Xin hãy gửi séc về địa chỉ:

The Tuidang Center
4046 Main Street, Suite 201
Flushing, NY 11354.

Liên hệ với chúng tôi (xem cuối trang) để nhận biên lai nếu bạn quyên góp bằng séc. Xin hãy giữ biên lai cho mục đích hoàn thuế.

Amazon Smile

Bạn cũng có thể hỗ trợ chúng tôi bằng cách chọn Global Service Center for Quitting the Chinese Communist Party, là lựa chọn từ thiện khi mua hàng trên Amazon Smile.