Chúng tôi tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối nguy hiểm nhất cho nhân loại. Quyên góp của bạn sẽ giúp chúng tôi tiếp tục công việc tại Phong trào Kết thúc Trung Cộng. Để giúp những người thân yêu khỏi những thảm hoạ như đại dịch COVID19 (virus Trung Cộng), và cho một thế giới tốt đẹp hơn không còn chủ nghĩa cộng sản, hãy giúp chúng tôi tạo nên sự khác biệt!

Đóng góp bằng chi phiếu

Trung tâm Toàn cầu Phục Vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (gọi tắt Trung tâm Thoái Đảng)), là một tổ chức phi lợi nhuận đăng ký theo điều luật 501(c)(3) tại Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2005.

Chúng tôi biết ơn đối với các khoản đóng góp onine hoặc bằng chi phiếu. Điều này sẽ giúp chúng tôi tiếp xúc đến được hàng nghìn người khác.

Xin gửi chi phiếu về:

The Tuidang Center
4046 Main Street, Suite 201
Flushing, NY 11354.

Liên hệ với chúng tôi (thông tin ở phía dưới trang) để nhận giấy biên nhận nếu bạn đóng góp bằng chi phiếu. Xin hãy giữ giấy biên nhận cho việc khấu trừ thuế.