Teken de petitie.Uw stem telt!

HEF DE KWAADAARDIGE CHINESE COMMUNISTISCHE PARTIJ OP

Deze pandemie had voorkomen kunnen worden als de Chinese Communistische Partij (CCP) niet gelogen zou hebben. Echter, sinds de CCP de macht heeft gegrepen in China zijn honderden miljoenen mensen gebukt gegaan onder haar voortdurende bedrog en terreur. Die terreur die eerst het oude China geplunderd heeft waart nu over de hele wereld rond en blijft niemand gespaard. De tijd is aangebroken dat we allemaal haar kwaadaardige werking verwerpen en de CCP opheffen.

0

Ondertekend

Het totaal aantal wordt elke 4 uur bijgewerkt

Teken de petitie

Uw stem wordt overgebracht aan bewindslieden en andere organisaties.

  • Door de petitie te tekenen gaat u akkoord met de privacyverklaring.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deel deze petitie, zeg het voort!

Coronavirus (CCP Virus)

De CCP liegt en bedriegt, mensen sterven

jan. 2020

Van ‘controleerbaar’ naar ‘zeer besmettelijk’. Het duurde maanden voordat de CCP propagandamachine haar officiële lezing der gebeurtenissen bijstelde en de ernst van COVID-19 (CCP Virus) aan de rest van de wereld toegaf. Toen was het echter al te laat. De aanvankelijke cover up heeft geleid tot een wereldwijde pandemie en heeft meer dan 1 miljoen levens gekost en ontelbare bevestigde besmettingen.

De volledige Lockdown – redding of gruwel?

jan. 2020

Talloze humanitaire tragedies hebben in China plaatsgevonden door opgelegde quarantainemaatregelen. Gezinnen werden uit hun huizen gesleept naar onhygiënische isolatiecentra. Besmette gezinnen werden in hun huis opgesloten terwijl de deuren dichtgelast werden door de politie. Steeds meer Chinese burgers begonnen zich af te vragen: wat is er eigenlijk gevaarlijker, het virus of de CCP?

Wereldwijde uitbraak

vanaf 17 sept. 2020

Meer dan 50 miljoen bevestigde gevallen en 1.263.089 mensen wereldwijd zijn gestorven als gevolg van het CCP-virus en we worden gewaarschuwd dat er nog een tweede golf moet komen. Dit alles had voorkomen kunnen worden als de CCP openheid van zaken had gegeven. Maar zullen ze ooit ophouden met liegen, of moeten wij ophouden hen te geloven?

De tweede golf in Beijing

jun. 2020

Hoezeer schepte de CCP niet op over hoe zij het CCP-virus met succes onder controle hadden gekregen met hun wetenschappelijk onderbouwde en “geavanceerde” communistische aanpak? Nu zien we dat er vanuit Peking een tweede golf opkomt die veel weg heeft van die uit Wuhan. Maar omdat onafhankelijke verslaggevers en klokkenluiders worden gestraft en het stilzwijgen wordt opgelegd, is het onvermijdelijk dat de buitenwereld niet veel over de werkelijke situatie te weten zal komen.

Hongkong

Hongkong demonstranten bedekken één oog verwijzend naar een vrouw wiens oog blind is door de Hongkong politie

Het einde van "Eén land, twee systemen"

jun. 2020

De CCP beloofde dat Hongkong 50 jaar autonomie zou genieten na de overdracht door het Verenigd Koninkrijk in 1997. De geschiedenis leert dat de CCP nooit de bedoeling had om haar belofte na te komen. Op 3 juni legde de CCP de nationale veiligheidswet op aan Hongkong die “daden van ondermijning, afscheiding, terrorisme en samenzwering met een “vreemd land” of “externe elementen” tegen de staat” met maximaal levenslange opsluiting strafbaar stelt. De wet is algemeen door wereldleiders veroordeeld en wordt gezien als de overlijdensakte voor het principe van “één land, twee systemen”.

Grootschalig protest tegen het uitleveringsverdrag

mrt. 2019

Hongkong wordt daarmee de zoveelste provincie van het communistische regime. De Hongkongers zullen hun vrijheden echter niet gemakkelijk opgeven. De laatste jaren hebben ze met moedige en vreedzame protesten de invloed van de CCP van het lijf weten te houden. In 2019 namen een miljoen mensen deel aan een protestmars tegen de uitleveringswet die de CCP in staat zou hebben gesteld individuen naar China te transporteren om daar te worden berecht. Deze mars leidde een aanhoudende anti-CCP en pro-democratische protestbeweging in.

Paraplubeweging

sept.  2014

Democratie is geen democratie als de hoogste bestuurder van Hongkong slechts een marionet is die naar de pijpen danst van de CCP. Om die reden bezetten onverschrokken betogers 79 dagen de straten van Hongkong met als inzet transparante verkiezingen. Wat ze ervoor terugkregen, was de pepperspray van de politie. Als enig middel van zelfverdediging namen ze paraplu’s mee en zetten ze hun protesten voort.

1 juli Parade

1 jul. 2003

De Hongkongers strijden al geruime tijd voor hun vrijheid, onderwijl dood en verwondingen oplopend als gevolg van aanhoudend politiegeweld. Op 1 juli 2003 kwam een enorme mensenmassa op de been om te demonstreren tegen de invoering van “artikel 23”, een door de CCP opgelegde wijziging van de grondwet van Hongkong. Bijna een half miljoen mensen uit alle lagen van de bevolking protesteerden tegen deze kwaadaardige wet. Ze wisten dat ze hun fundamentele mensenrechten zouden verliezen als deze zou worden aangenomen.

Wereldwijde infiltratie

CCP imperialisme

sept. 2013

Onder het mom van internationale hulp aan 68 landen bij het bouwen van hun transport infrastructuur – de Nieuwe Zijderoute (“Belt and Road Initiative”) – , voert de CCP een snood plan uit om al deze landen in de schuldenlast te steken. Ondertussen eist de CCP de grondstoffen van het land, zoals zeldzame edelmetalen en andere delfstoffen, enz. als onderpand. Met het opleggen van ‘imperialisme met een Chinees tintje’ verwerft de CCP ondertussen regionale en mondiale heerschappij.

Huawei en 5G

5G is meer dan alleen supersnel mobiel breedband internet. Als Huawei ook in het westen de hoofd provider wordt, biedt het de CCP de ideale kans om ook uw online activiteiten en veel meer dan dat te kunnen volgen. Dit betekent dat “Big Brother” ons op een heel andere manier zal kunnen schaduwen.

Confucius Instituut of leerschool van de Communistische Partij?

2004

Nee, het gaat hier niet om het onderwijzen van de traditionele wijsheid van Confucius. In plaats daarvan leert het buitenlandse studenten de Chinese taal en cultuur doordrenkt van CCP propaganda. In 2019 waren er 530 Confucius instituten actief in tientallen landen op zes continenten. De CCP streeft ernaar om tegen het einde van 2020 duizend Confucius instituten op te hebben gericht. Gelukkig begint de westerse wereld door te krijgen wat er gebeurt en is er een tegenbeweging gaande.

Overzeese censuur en propaganda

Van Hollywood tot de sportindustrie, de reguliere media en de politici; we hebben ze keer op keer door het stof zien gaan door zelfcensuur toe te passen en hun boodschap zodanig te modelleren ten gunste van Beijing dat het een sterk staaltje van door de duivel gecorrumpeerd geweten is geworden.

Duizend Talenten Programma

De CCP steelt al meer dan 20 jaar intellectueel eigendom om haar militaire en economische kracht te bevorderen. Het Duizend Talenten Programma lokt en moedigt buitenlandse wetenschappers aan om zich bezig te houden met economische spionage en diefstal van intellectueel eigendom. Zo bleek bijvoorbeeld een geleerde 300.000 documenten uit een laboratorium te hebben gedownload voordat hij terugkeerde naar China. En dit is nog maar het topje van de ijsberg.

Religieuze vervolging

Vervolging van Falun Gong

1999 – nu

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een vreedzame spirituele discipline die is gebaseerd op de principes van ‘Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid’. Vanwege de effectiviteit van de methode in het helen van lichaam en geest hadden in 1999 ongeveer 100 miljoen mensen in China zich aangesloten bij deze meditatiepraktijk. Uit angst voor haar populariteit vatte de CCP dit op als een bedreiging, en de voormalige voorzitter Jiang Zemin lanceerde eigenhandig een campagne om Falun Gong uit te roeien. Miljoenen beoefenaars werden het slachtoffer van ontvoering, marteling, moord en zelfs het levend oogsten van organen. De vervolging duurt nog steeds voort.

Gedwongen orgaanroof

2000 – nu

Om twee vliegen in één klap te slaan, voert de CCP orgaanroof op levende slachtoffers uit om onwelgevallige elementen te elimineren, terwijl het een lucratieve onderneming maakt van orgaantransplantatietoerisme. De meeste slachtoffers zijn Falun Gong beoefenaars, die over het algemeen gezond zijn vanwege hun meditatiebeoefening, maar ook andere politieke dissidenten en onschuldige burgers kunnen het slachtoffer worden. Geschat wordt dat sinds 2000 meer dan een miljoen moorddadige orgaantransplantaties in China hebben plaatsgevonden.

Atheïsme en anti-religie

Het communisme is gebaseerd op atheïsme. Het predikt dat mensen niet meer in God moeten geloven en valt de menselijke moraal aan. Gedurende haar heerschappij heeft de CCP talloze kloosters en tempels vernietigd en onder de knoet gehouden, en gelovigen van allerlei religies gearresteerd—christenen, katholieken, moslims, boeddhisten en anderen. Uiteindelijk streeft de CCP ernaar dat het volk alleen de CCP aanbidt als hoogste afgodsbeeld – waarlijk een duivels regime.

Terreur en bloed

Jongeren van de Rode Garde knippen het haar van een functionaris ten tijde van de Culturele Revolutie. © Kyodo

Culturele Revolutie

1966 – 1976

Stel je voor dat een hele natie fanatieke aanhangers wordt van de communistische ideologie van Mao. De Rode Garde van Mao werd geïndoctrineerd met de missie ‘de oude wereld te vernietigen’ en ‘een nieuwe wereld te stichten’. Met deze ‘nobele’ missie indachtig, zouden deze volgelingen de ‘vijanden van het communisme’ executeren, martelen en publiekelijk beschamen. Dit konden hun buren, eens geliefde leraren of zelfs ouders zijn. Deze 10-jarige campagne trof honderden miljoenen mensen en miljoenen levens gingen verloren. Maar de schade was niet alleen beperkt tot het doden van fysieke levens. Met het geweldadig slopen van de traditionele Chinese morele standaard brak het de ziel van de natie en vernietigde het haar 5.000 jaar prachtige cultuur.

Eénkindpolitiek

1979 – 2015

De CCP beheerst elk aspect van het leven, inclusief het recht om kinderen te krijgen. Vierhonderd miljoen geboortes werden ‘voorkomen’. Met andere woorden, gedood voordat ze geboren waren. Koppels worden gestraft en beboet als ze meer dan één kind verwekken. Talloze vrouwen werden gedwongen abortus te ondergaan en talloze baby’s werden gedood vlak voor—en in sommige gevallen zelfs direct na—de geboorte.

Het Tiananmen Bloedbad

1989

In de jaren 80 dacht menigeen dat de Communistische Partij tekenen vertoonde van meer openheid en minder corruptie. Zonder de bedoeling om de CCP ten val te brengen, trokken de studenten vreedzaam naar het plein van de Hemelse Vrede, met pro-democratie spandoeken en oprechte hoop in hun hart. In ruil daarvoor werden ze verwelkomd met troepen, kanonnen en tanks, die deze jonge mensen verpletterden en het plein besmeurden met bloed. Helaas, met het verpletterde geweld van de CCP werd ook hun hoop verpletterd. De CCP heeft aangetoond dat de toegenomen vrijheid van China maar één facet betrof: die van de economie, niet die van de geest.

Ontwaken en Hoop

0
Chinezen hebben reeds gebroken met de Communistische Partij of de aan haar gelieerde organisaties

Door de decennia heen werd een groot deel van de Chinezen voor de gek gehouden of gedwongen zich aan te sluiten bij de CCP of de bij haar aangesloten organisaties. Door de inspanningen van de Quitting CCP (Tuidang) -beweging ontwaken steeds meer Chinezen uit de communistische nachtmerrie. Ze leggen daarbij een verklaringen af ​​waarin ze breken met de communistische partij.

Nu is het tijd om onze stem te laten horen:

Hef de kwaadaardige CCP op!

Scott Perry

Congreslid van de Verenigde Staten Scott Perry

‘Ik vind dat een geweldige boodschap. Ik denk niet dat de Communistische Partij van China vrijwillig zijn bullen zal pakken en het veld zal ruimen. Het is een criminele organisatie die het land volledig in zijn greep heeft. Ze gaan niet vanzelf weg. Ze zullen op de een of andere manier uit hun autoriteit en macht geslagen moeten worden”.   

       – Scott Perry (geïnterviewd door Epoch Times)

RECENTE REACTIES

还是李洪志先生英明,还是大纪元时报亮瞎了我的狗眼!希望法轮大法联合台湾人民,香港人民,日本人民,澳洲人民,美国人民及世界自由人民(包括外逃贪官)一起瓜分中国大陆,组建新八国联军。法轮大法好!!

Jiwei

我不是共产党员,但是中国的那片土地养育了我,我们也会那片土地做出了巨大的贡献,然而那个邪恶的共产党,把我们所有的梦毁灭,我们的家摧毁,在那个党的领导下,家没有了家,过没有了国,未来前途都葬送了,必须推翻那个独裁的通知,然后我真正的爱有的一天

杰扬

If they tell the truth than number of people still alive today but they lied and we have to pay for their stupidity.

Inderjeet

解體中共,世界和平

曉春

Yes

Ajay

Communism Must End NOW!! No one has the right to control others. We must demand all Countries, Nations, Leaders, etc… The right to EQUALITY World wide so that we may live in peace as it was intended. We must also stand up and make our voices heard!! The people are much stronger when we unite and demand freedom for all!!

James

Đả đảo ác ma trung cộng

Duy

中国共产党是魔鬼,灭掉中共让全世界走进新纪元,灭掉中共,全世界才能享有真正的太平。和魔鬼没有可谈的,灭共产党灭魔鬼。

Grab the CCP by the pussy.

Goro

The CCP is the biggest threat to a free world since nazi germany. I proudly stand against them.

Jacob

皆様を応援します https://youtu.be/yEWIObITik0

吉田

超限戦をやってきて、せかいを壊していく悪魔を このままにしておいたらいけない。。

junko

Het kwaad is machteloos als de goeden onverschrokken zijn.

— Ronald Reagan —

Deel deze petitie, zeg het voort!